สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
อีเมล พิมพ์ PDF
  ผู้อำนวยการสมาคม
(Director)
 
  preson 1  
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ
(Dr.Manit Boonprasert)
 
 

 

เจ้าหน้าที่สมาคม
(Staff)

 
alt alt alt
นางบุศรา เอมะบุตร
หัวหน้าสำนักงานสมาคม
(Mrs.Budsara Emabutra)
(Office Manager)
นางสาวเพชรราตรี เฉพาะตน
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Miss.Petchratri Chaphothon)
(Staff Member)
นายบุญร่วม ศรีสร้อย
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Mr.Boonruam Srisory)
(Staff Member)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
You are here: Home CONTACT US