สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ปาฐกถาจาก องค์ปาฐกถา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ปาฐกถาเรื่อง ในหลวงของแผ่นดิน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 18:39 น. )  
You are here: Home ประวัติความเป็นมา