สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ในโอกาสเจริญอายุ 7 รอบ และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ที่ปรึกษาสมาคมในโอกาสเจริญอายุ 6 รอบ
The ceremony showing gratitude for Rev.Bro.Dr.Prathip M. Komolmas 84th birthday
and Rev. Bancha Saenghiran 72nd birthday at Century Park Hotel, Bangkok

alt

alt

alt

alt

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ที่ปรึกษาสมาคมฯ