สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Executive Board Meeting of APHEIT
February 16, 2018 at the North Bangkok University

alt

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน การประชุมฯ 16 กพ 2560