สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
The Executive Board of APHEIT commemorated the 66th birthday
of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
on July 18, 2018 at the National Broadcasting Services of Thailand
alt

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา