สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

alt
ดร.บัญชา เกิดมณี ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Dr.Pornchai Mongkhonvanit,President of APHEIT,congratulate Dr.Buncha Kirdmanee
on being appointed as the National Anti-Corruption Commission Fund Committee.

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน ดร.บัญชา เกิดมณี ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)