สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

alt
ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ แสดงความยินดีกับดร.บัญชา เกิดมณี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
Dr.Pornchai Mongkhonvanit,President of APHEIT,congratulates Dr.Buncha Kirdmanee
on being appointed as a national anti-corruption commission member

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน แสดงความยินดีกับดร.บัญชา เกิดมณี