สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
The 2018 Annual Meeting of APHEIT on July 20, 2018 at Rajapruk University
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (เจ้าภาพ)
Executive Board Meeting of APHEIT at Pathumwan Princess Hotel on June 15, 2018
alt

 

ตัวแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
The Executive Board of APHEIT commemorated the 66th birthday
of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
on July 18, 2018 at the National Broadcasting Services of Thailand
alt

     
หน้า 5 จาก 16
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน