สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Executive Board Meeting of APHEIT at Bangkok University on March 16, 2018
alt
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Executive Board Meeting of APHEIT
February 16, 2018 at the North Bangkok University

alt

 

พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ในโอกาสเจริญอายุ 7 รอบ และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ที่ปรึกษาสมาคมในโอกาสเจริญอายุ 6 รอบ
The ceremony showing gratitude for Rev.Bro.Dr.Prathip M. Komolmas 84th birthday
and Rev. Bancha Saenghiran 72nd birthday at Century Park Hotel, Bangkok

alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่อุดมศึกษาไทย
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม ศชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
"New Paradigms in Thai Higher Education"€ by keynote speech Prof. Udom Kachintorn, Deputy Minister of Education,

on January 19th, 2018 at the Century Park Hotel, Bangkok
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

งานครบรอบ 40 ปี
วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ กรุงเทพฯ
40 th Annual Conference of APHEIT on November 18, 2017
at Century Park Hotel
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 6 จาก 16
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน