สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

alt
การประชุมกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
Members and Executive Committee Meeting of APHEIT
at Siam University on October 25th, 2019

อ่านเพิ่มเติม...
 

alt
alt
นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Dr.Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT, giving a gift to Dr.Suvit Maesincee
on the occasion of his appointment as Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation on August 1st, 2019.

 

alt
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The 2019 Annual Meeting of APHEIT on July 19, 2019 at Kasem Bundit University

อ่านเพิ่มเติม...
 

alt

alt
Members and Executive Committee of APHEIT on the auspicious occasion

of 67th Birthday Anniversary of his Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมบันทึกเทป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

   
หน้า 2 จาก 16
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน