สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ.โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 
ภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ ๓๖ ปี
แห่งการสถาปนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค
ปาฐกถาพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
และมีผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมาณ ๒๕๐ ท่าน เข้าร่วมในพิธี

altคลิ๊กเพื่อดูประมวลภาพทั้งหมด

 

สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี “แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ  ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม  โรงแรมรอยัลริเวอร์

 


อ่านเพิ่มเติม...
 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และนักศึกษารับทุน "นักศึกษารับทุนของกองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ"ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครบรอบ 35 ปี การสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ณ ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรัญ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ และอธิการบดี แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบนโยบาย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 
หน้า 16 จาก 16
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน