สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
  ผู้อำนวยการสมาคม
(Director)
 
  preson 1  
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ
(Dr.Manit Boonprasert)
 
 

 เจ้าหน้าที่สมาคม
Staff

 
alt alt alt
นางบุศรา เอมะบุตร
หัวหน้าสำนักงานสมาคม
(Mrs.Budsara Emabutra)
(Office Manager)
นางสาวเพชรราตรี เฉพาะตน
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Miss.Petchratri Chaphothon)
(Staff Member)
นายบุญร่วม ศรีสร้อย
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Mr.Boonruam Srisory)
(Staff Member)
 
You are here: Home Association Personnel