สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top information


mhesri


pr icon

Happy New Year 2020

 

thumbnail IMG 2043 resize
งานครบรอบ 42 ปี
วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
The Annual Conference of APHEIT
on November 18, 2019 at Century Park Hotel

อ่านเพิ่มเติม...
 

alt
ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ แสดงความยินดีกับดร.บัญชา เกิดมณี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
Dr.Pornchai Mongkhonvanit,President of APHEIT,congratulates Dr.Buncha Kirdmanee
on being appointed as a national anti-corruption commission member

 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : apheit.reg@gmail.com