ข่าวสาร กิจกรรม / NEWS AND ACTIVITIESดร.ภัทรดา รุ่งเรือง ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566
Dr.Pattarada Rungruang, the representative of APHEIT, honored the late King
Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at MHESI on October 19th, 2023.
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–นายกสมาคมและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
The President and members of APHEIT participated in hosting funeral rites for
Professor Dr.Wichit  Srisa-an
on October 8, 2023 at Wat Makutkasatriyaram
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ  ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 29 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต The 3rd   APHEIT Member Meeting of 2023
on September 29, 2023 at North Bangkok University
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคมฯ

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ทำเนียบรายชื่อบุคลากรดีเด่นของสมาคม
( Directory of Prominent Association Personnel )

Research & Innonovation Cluster

APHEIT Research Resources

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


This will close in 20 seconds