สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล มณฑลซานตง ประเทศจีน วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสยาม APHEIT Cooperation Meeting with AITIA, Shandong Province, on July 30, 2020 at Siam University

สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและ
การลงทุนเอเซียน-สากล มณฑลซานตง ประเทศจีน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสยาม


APHEIT Cooperation Meeting with AITIA, Shandong Province,
on July 30, 2020 at Siam University
Via Zoom Video Conference


อ่านเพิ่ม…

สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเRead More…