นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษRead More…