วิทยาลัย

ลำดับรายชื่อสถาบันตัวย่อวันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันวันที่เป็นสมาชิก สสอท.วันที่เปลี่ยน
(List of Institutions)(License Granted)(APHEIT Member Since)ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1วิทยาลัยแสงธรรมวส.19/4/251910/6/2520
( Saengtham College )S.C.
www.saengtham.ac.th
2วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว.ซล.1/6/252815/7/2529เปลี่ยนชื่อจาก
( SaintLouis College )SL.C."วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์"
www.slc.ac.thวันที่ 26/11/2542
3วิทยาลัยทองสุขว.ท.10/10/253722/3/2538
( Thong Sook College )T.C.
www.thongsook.ac.th
4วิทยาลัยดุสิตธานีวดธ.30/5/253925/7/2543
( Dusit Thani College )DTC.
www.dtc.ac.th
5วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวป.3/12/254019/12/2544เปลี่ยนชื่อจาก
( Northern College )LPC."วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง"
www.northern.ac.thวันที่ 12/03/2558
6วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกซ.อ.บ29/3/254217/7/2545
( Southeast Bangkok College )S.B.C.
www.southeast.ac.th
7วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้วทต.27/12/254219/9/2546
( Southern College of Technology )SCT.
www.sct.ac.th
8วิทยาลัยสันตพลวสพ.1/7/25417/11/2546
( Santapol College )SPC.
www.stu.ac.th
9วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียว.บ.อ26/2/254214/11/2546
( Collage of asian Scholars )C.A.S.
www.cas.ac.th
10วิทยาลัยนครราชสีมาวนม.4/5/254715/2/2548
( Nakhonratchasima College )NMC.
www.nmc.ac.th
11วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติว.พ.น.25/9/254630/3/2549
( International Buddhist College )I.B.C.
www.ibc.ac.th
12วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางวอท.6/5/25472/9/2547
( Lampang Inter-Tech College )LIT
www.lit.ac.th
13วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาวนท.3/4/254415/8/2545เปลี่ยนชื่อจาก
( St. Theresa International College )STIC"วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ"
www.stic.ac.thวันที่ 11/6/2553
14วิทยาลัยเชียงรายวชร.18/7/254611/3/2552เปลี่ยนชื่อจาก
( Chiang Rai College )CRC."วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย"
www.crc.ac.thวันที่ 30/12/2547
15วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวทส.28/12/254828/7/2554
( Siam Technology College )STC
www.siamtechu.net
16วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์วทพ.21/11/255018/10/2556
( PhanomwanPCT.
College of Technology )
www.phanomwan.ac.th
17วิทยาลัยพิชญบัณฑิตพญบ.17/11/255126/6/2558
( Pitchayabundit College )PCBC
www.pcbu.ac.th