วิทยาลัย

alt

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก

(Member list of Educational Institutions)

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

วิทยาลัยแสงธรรม

วส.

19/04/2519

10/06/2520

( Saengtham College )

S.C.

www.saengtham.ac.th

2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ว.ซล.

01/06/2528

15/07/2529

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( SaintLouis College )

SL.C.

วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

www.slc.ac.th

วันที่ 26/11/2542

3

วิทยาลัยทองสุข

ว.ท.

10/10/2537

22/03/2538

( Thong Sook College )

T.C.

www.thongsook.ac.th

4

วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ.

30/05/2539

25/07/2543

( Dusit Thani College )

DTC.

www.dtc.ac.th

5

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วป.

03/12/2540

19/12/2544

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( Northern College )

LPC.

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

www.northern.ac.th

วันที่  12/03/2558

6

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ซ.อ.บ

29/03/2542

17/07/2545

( Southeast Bangkok College )

S.B.C.

www.southeast.ac.th

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วทต.

27/12/2542

19/09/2546

( Southern College of Technology )

SCT.

www.sct.ac.th

8

วิทยาลัยสันตพล

วสพ.

01/07/2541

07/11/2546

( Santapol College )

SPC.

www.stu.ac.th

9

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ว.บ.อ

26/02/2542

14/11/2546

( Collage of asian Scholars )

C.A.S.

www.cas.ac.th

10

วิทยาลัยนครราชสีมา 

วนม.

04/05/2547

15/02/2548

( Nakhonratchasima College )

NMC.

www.nmc.ac.th

11

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

ว.พ.น.

25/09/2546

30/03/2549

( International Buddhist College )

I.B.C.

www.ibc.ac.th

12

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วอท.

06/05/2547

02/09/2547

( Lampang Inter-Tech College )

LIT

www.lit.ac.th

13

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วนท.

03/04/2544

15/08/2545

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( St. Theresa International College )

STIC

วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ

www.stic.ac.th

วันที่ 11/6/2553

14

วิทยาลัยเชียงราย

วชร.

18/07/2546

11/03/2552

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( Chiang Rai College )

CRC.

วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย

www.crc.ac.th

วันที่ 30/12/2547

15

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วทส.

28/12/2548

28/07/2554

( Siam Technology College )

STC

www.siamtechu.net

16

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วทพ.

21/11/2550

18/10/2556

( Phanomwan

PCT.

College of Technology )

www.phanomwan.ac.th

17

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

พญบ.

17/11/2551

26/06/2558

( Pitchayabundit College )

PCBC

www.pcbu.ac.th