มหาวิทยาลัย 41 สถาบัน

 รายชื่อสถาบันList of Institutionsเวปไซต์ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันวันที่เป็นสมาชิก สสอท.วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1มหาวิทยาลัยกรุงเทพ( Bangkok University )www.bu.ac.thมกท.BU28/5/25131/6/2513-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 24/10/2527
2มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์( Dhurakij Pundit University )www.dpu.ac.thมธบ.DPU28/5/25131/6/2513-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 24/10/2527
3มหาวิทยาลัยศรีปทุม( Sripatum University )www.spu.ac.thมศป.SPU28/5/25131/6/2513-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ วันที่ 31/01/2515 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 6/11/2530
4มหาวิทยาลัยเกริก( Krirk University )www.krirk.ac.thม.กร.KRU28/5/2513223901-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530 -เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538
5มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย( University of the Thai Chamber of Commerce)www.utcc.ac.thมกค.UTCC17/6/251318/11/2520-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์ เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516 -เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 24/10/2527
6มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ( Assumption University of Thailand)www.au.eduมอช.A.U.16/6/251528/6/2515-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 22/05/2533
7มหาวิทยาลัยสยาม( Siam University )www.siam.eduมส.S.U.28/9/251628/9/2516-เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5/09/2529 -เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 24/04/2532
8มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์( Southeast Asia University )www.sau.ac.thม.อ.อ.SAU6/8/25163/1/2521-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 5/3/2535
9มหาวิทยาลัยพายัพ( Payap University )www.payap.ac.thม.พ.ย.P.Y.U.20/3/251716/8/2517-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 25/07/2527
10มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล( Vongchavalitkul University )www.vu.ac.thม.ว.V.U.2/3/25272/3/2527-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 10/10/2537
11มหาวิทยาลัยคริสเตียน( Christian University of Thailand )www.christian.ac.thม.ค.ต.C.T.U.7/9/25261/7/2527-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 15/08/2544
12มหาวิทยาลัยรังสิต( Rangsit University )www.rsu.ac.thมรส.RSU25/1/252824/3/2529-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/07/2533
13มหาวิทยาลัยภาคกลาง( The University of Central Thailand )www.tuct.ac.thม.ภก.U.C.T.13/2/25292/4/2529-เปลี่ยนชื่อ จาก “วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง” เป็น “วิทยาลัยภาคกลาง” และ เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/10/2545
14มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก( Asia-Pacific International University )www.apiu.eduม.น.อ.A.I.U25/3/25297/8/2529-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน วันที่ 30/06/2552
15มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต( Kasem Bundit University )www.reg.kbu.ac.thมกบ.KBU24/2/25305/6/2530-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 29/01/2536
16มหาวิทยาลัยเนชั่น( Nation University )www.nation.ac.thมนช.NTU.16/2/253131/3/2531-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 23/08/2549 -เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554
17มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( North Eastern University )www.neu.ac.thม.ภ.น.N.E.U.8/3/25311/5/2531-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 27/12/2542
18มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น( St.JohnUnivesity )www.sju.ac.thมซจ.SJU.5/1/253221/7/2532-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 19/03/2539
19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร( Mahanakorn University )www.mut.ac.thมทม.MTU.27/2/253325/8/2533-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 30/03/2537
20มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ( Huachiew Chalermprakiet University)www.heu.ac.thมฉก.HCU17/12/252411/3/2535-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 11/03/2535
21มหาวิทยาลัยราชธานี( Ratchathani University )www.rtu.ac.thมรธ.RTU.29/4/25368/7/2536-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 25/09/2546
22มหาวิทยาลัยธนบุรี( Thonburi University )www.thonburi-u.ac.thมธร.TRU27/3/254117/8/2543-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550 -เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี วันที่16/01/2550
23มหาวิทยาลัยหาดใหญ่( Hatyai University )www.hu.ac.thม.ญ.H.U.9/4/254022/8/2543-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 30/05/2546
24มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น( Western University )www.western.ac.thมท.WTU18/6/254012/7/2544-เปลี่ยนชื่อจาก”มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” วันที่ 16/08/2547
25มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย( Eastern Asia University )www.eau.ac.thมวอ.EAU16/4/253912/7/2544 
26มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)( Webster University Thailand)www.webster.ac.thม.ว.ท.WUT18/12/254018/7/2544 
27มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา( Chaopraya University )www.cpu.ac.thมจพ.CPU31/3/254119/7/2544 
28มหาวิทยาลัยตาปี( Tapee University )www.tapee.ac.thมตป.TPU26/2/254216/10/2544-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/07/2555
29มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต( Rattana Bundit University )www.rbac.ac.thมรบ.RBU.18/12/254016/1/2545-เปลี่ยนชื่อ จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548
30มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น( The Far Eastern University )www.feu.ac.thม.ฟ.อ.F.E.U.27/12/254022/8/2545-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 20/04/2549
31มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่( North-ChiangMai University )www.northcm.ac.thมนช.NCU13/9/254218/2/2546-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 26/05/2547
32มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด( Stamford International University )www.stamford.eduม.น.ช.ส.S.T.I.U.29/11/25384/6/2546– เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด”วันที่ 22/8/43 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 14/02/2546 -เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” วันที่ 26/5/2547
33มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ( North Bangkok University )www.northbkk.ac.thม.น.กNBU31/10/25435/8/2546-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 22/06/2553
34มหาวิทยาลัยฟาฏอนี( Fatoni University )www.ftu.ac.thม.ฟ.น.F.T.U.3/4/254126/8/2546-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 14/06/2550 -เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา” วันที่ 31/10/2556
35มหาวิทยาลัยปทุมธานี( Patumthani University )www.ptu.ac.thมปท.PTU.27/12/254229/8/2546-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 13/05/2548
36มหาวิทยาลัยพิษณุโลก( Phisanulok University )www.plu.ac.thมพล.PLU.19/4/254526/5/2547เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 6/5/2554
37มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี( Bangkokthonburi University )www.bkkthon.ac.thมกธ.BTU.28/1/254517/10/2546-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 11/06/2552
38มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น(The Eastern University of Management and Technology)www.umt.ac.thมจทอ.EUMT.26/2/254230/4/2552-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552
39มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์( Rajapruk University )www.rpu.ac.thมรพ.RPU.20/4/254929/11/2549-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 19/06/2557
40มหาวิทยาลัยชินวัตร( Shinawatra University )www.siu.ac.thมชว.SIU27/12/254228/1/2554 
41มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ( Bangkok Suvarnabhumi University )www.bsu.ac.thมกส.BSU22/2/25492/5/2550-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/10/2557