สถาบัน 6 สถาบัน

ลำดับ
รายชื่อสถาบัน
ตัวย่อ
วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน
วันที่เป็นสมาชิก สสอท.
วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1
สถาบันรัชต์ภาคย์
( Rajapark Institute )
www.rajapark.ac.th
ส.รภ.
R.I.
29/4/2536
3/7/2541
-เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย วันที่ 12/5/2553
2
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
( Panyapiwat Institute of Management)
www.pim.ac.th
สจป.
PIM
9/3/2550
25/1/2551
-เปลี่ยนชื่อ จาก”สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
( Thai-Nichi Institute of Technology )
www.tni.ac.th
ส.ท.ญ.
29/9/2549
24/3/2552
 
4
สถาบันอาศรมศิลป์
( Arsomsilp Institute of the Arts )
www.arsomsilp.ac.th
อ.ศ.
17/10/2549
25/3/2552
 
5
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
( Suvarnabhumi Institute of Technology )
www.svit.ac.th
สทส.
30/1/2558
29/5/2558
 
6
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
( Institute Technology of Ayothaya)
www.ayothaya.ac.th
สทอ.
16/1/2550
24/3/2559
 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบัน คือ

(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

(4.) สถาบันกันตนา

(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก

(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)

(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการเมื่อ 15 สิงหาคม 2560)