สถาบัน 6 สถาบัน

ลำดับ
รายชื่อสถาบัน 
ตัวย่อ
วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน
วันที่เป็นสมาชิก สสอท.
วันที่เปลี่ยน
 
(List of Institutions)
 
(License Granted)
(APHEIT Member Since)
ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1
สถาบันรัชต์ภาคย์ 
ส.รภ.
29/04/2536
03/07/2541
-เปลี่ยนประเภทจาก
 
( Rajapark Institute )
R.I.
 
 
วิทยาลัย  วันที่
 
 
 
 
12/05/2553
2
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สจป.
09/03/2550
25/01/2551
-เปลี่ยนชื่อ  จาก
 
( Panyapiwat Institute of Management)
PIM
 
 
“สถาบันเทคโนโลยี
 
www.pim.ac.th
 
 
 
ปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ส.ท.ญ.
29/09/2549
24/03/2552
 
 
( Thai-Nichi Institute of Technology )
CGI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Arsomsilp Institute of the Arts )
A.S.I.A.
 
 
 
4
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
สทส.
30/01/2558
29/05/2558
 
 
( Suvarnabhumi Institute of Technology )
SVIT
 
 
 
 
 
 
 
 
5
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
สทอ.
16/01/2550
24/03/2559
 
 
( Institute Technology of Ayothaya)
ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
6
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สรพ.
31/08/2553
26/01/2567
 
 
(Learning Institute For Everyone)
LIFE
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สถาบันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี  9 สถาบัน คือ

(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
(4.) สถาบันกันตนา
(5.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
(6.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก
(7.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)
(8.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการเมื่อ 15 สิงหาคม 2560)
(9.) สถาบันอาศรมศิลป์ (ลาออกจากการเป็นสมาชิกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)