วิทยาลัย 17 สถาบัน

 

 
รายชื่อสถาบัน
List of Institutions
เวปไซต์
ตัวย่อ
 
วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน
วันที่เป็นสมาชิก สสอท.
วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1
วิทยาลัยแสงธรรม
( Saengtham College )
วส.
S.C.
19/4/2519
10/6/2520
 
2
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
( SaintLouis College )
ว.ซล.
SL.C.
1/6/2528
15/7/2529
-เปลี่ยนชื่อจาก”วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์”วันที่ 26/11/2542
3
วิทยาลัยทองสุข
( Thong Sook College )
ว.ท.
T.C.
10/10/2537
22/3/2538
 
4
วิทยาลัยดุสิตธานี
( Dusit Thani College )
วดธ.
DTC.
30/5/2539
25/7/2543
 
5
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
( Northern College )
วป.
LPC.
3/12/2540
19/12/2544
-เปลี่ยนชื่อจาก”วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง” วันที่ 12/03/2558
6
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
( Southern College of Technology )
วทต.
SCT.
27/12/2542
19/9/2546
 
7
วิทยาลัยสันตพล
( Santapol College )
วสพ.
SPC.
1/7/2541
7/11/2546
 
8
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
( Collage of asian Scholars )
ว.บ.อ
C.A.S.
26/2/2542
14/11/2546
 
9
วิทยาลัยนครราชสีมา
( Nakhonratchasima College )
วนม.
NMC
4/5/2547
15/2/2548
 
10
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
( International Buddhist College )
ว.พ.น.
I.B.C.
25/9/2546
30/3/2549
 
11
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
( Lampang Inter-Tech College )
วอท.
LIT
6/5/2547
2/9/2547
 
12
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
( St. Theresa International College )
วนท.
STIC
3/4/2544
15/8/2545
-เปลี่ยนชื่อ จาก”วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ”วันที่ 11/6/2553
13
วิทยาลัยเชียงราย
( Chiang Rai College )
วชร.
CRC.
18/7/2546
11/3/2552
-เปลี่ยนชื่อ จาก”วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย”วันที่ 30/12/2547
14
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
( Siam Technology College )
วทส.
STC
28/12/2548
28/7/2554
 
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
( Phanomwan College of Technology )
วทพ.
PCT
21/11/2550
18/10/2556
 
16
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
( Pitchayabundit College )
พญบ.
PCBC
17/11/2551
26/6/2558
 
17
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
( Rafflesinternational College )
วนร.
RIC
28/12/2559
25/09/2564