วิทยาลัย 18 สถาบัน

 

  รายชื่อสถาบัน List of Institutions เวปไซต์ ตัวย่อ   วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 วิทยาลัยแสงธรรม ( Saengtham College ) www.saengtham.ac.th วส. S.C. 19/4/2519 10/6/2520  
2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( SaintLouis College ) www.slc.ac.th ว.ซล. SL.C. 1/6/2528 15/7/2529 -เปลี่ยนชื่อจาก”วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์”วันที่ 26/11/2542
3 วิทยาลัยทองสุข ( Thong Sook College ) www.thongsook.ac.th ว.ท. T.C. 10/10/2537 22/3/2538  
4 วิทยาลัยดุสิตธานี ( Dusit Thani College ) www.dtc.ac.th วดธ. DTC. 30/5/2539 25/7/2543  
5 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ( Northern College ) www.northern.ac.th วป. LPC. 3/12/2540 19/12/2544 -เปลี่ยนชื่อจาก”วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง” วันที่ 12/03/2558
6 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ( Southeast Bangkok College ) www.southeast.ac.th ซ.อ.บ S.B.C. 29/3/2542 17/7/2545  
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( Southern College of Technology ) www.sct.ac.th วทต. SCT. 27/12/2542 19/9/2546  
8 วิทยาลัยสันตพล ( Santapol College ) www.stu.ac.th วสพ. SPC. 1/7/2541 7/11/2546  
9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ( Collage of asian Scholars ) www.cas.ac.th ว.บ.อ C.A.S. 26/2/2542 14/11/2546  
10 วิทยาลัยนครราชสีมา ( Nakhonratchasima College ) www.nmc.ac.th วนม. NMC 4/5/2547 15/2/2548  
11 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ( International Buddhist College ) www.ibc.ac.th ว.พ.น. I.B.C. 25/9/2546 30/3/2549  
12 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ( Lampang Inter-Tech College ) www.lit.ac.th วอท. LIT 6/5/2547 2/9/2547  
13 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ( St. Theresa International College ) www.stic.ac.th วนท. STIC 3/4/2544 15/8/2545 -เปลี่ยนชื่อ จาก”วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ”วันที่ 11/6/2553
14 วิทยาลัยเชียงราย ( Chiang Rai College ) www.crc.ac.th วชร. CRC. 18/7/2546 11/3/2552 -เปลี่ยนชื่อ จาก”วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย”วันที่ 30/12/2547
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( Siam Technology College ) www.siamtechu.net วทส. STC 28/12/2548 28/7/2554  
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ( Phanomwan College of Technology ) www.phanomwan.ac.th วทพ. PCT 21/11/2550 18/10/2556  
17 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ( Pitchayabundit College ) www.pcbu.ac.th พญบ. PCBC 17/11/2551 26/6/2558  
18 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ( Rafflesinternational College ) www.rafflesinternationalcollege.ac.th วนร. RIC 28/12/2559 25/09/2564