ข่าวสาร กิจกรรม / NEWS AND ACTIVITIES


ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและ
ดร.พรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประชุมหาความร่วมมือกับ ผู้อำนวยการสถาบันอุดมศึกษาอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2566

The Meeting to Discuss Academic Cooperation between Dr. Somsak Rungruang, President of APHEIT,
Dr.Pornchai Mongkhonvanit, Advisory of APHEIT and Director of Association of Indian Universities
in New Delhi on August 1st to 3rd , 2003


——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

โครงการบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น 2566

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคมฯ

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ทำเนียบรายชื่อบุคลากรดีเด่นของสมาคม
( Directory of Prominent Association Personnel )

Research & Innonovation Cluster

APHEIT Research Resources

วิดีทัศน์ (Video)

   วิดีโอทั้งหมด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


This will close in 20 seconds