อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 Mr.Clalong Kweanginn, APHEIT the Representatives honored the late King Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at HESRI on October 19Th , 2022.