บุคลากรสำนักงานสมาคม

 

 

 

บุคลากรประจำสำนักงานสมาคมฯ
(Personnel of the Association’s Office)

 
ผู้อำนวยการสมาคม
(Director)
 
 
preson 1ดร.มานิต บุญประเสริฐ
(Dr.Manit Boonprasert)
E-mail : manit_rsu@hotmail.com
 
 
 เจ้าหน้าที่สมาคม
(Staff)
 
altนางบุศรา เอมะบุตร
หัวหน้าสำนักงานสมาคม
(Mrs.Budsara Emabutra)
(Office Manager)
E-mail : emabutra@yahoo.co.th
altนางสาวเพชรราตรี เฉพาะตน
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Miss.Petchratri Chaphothon)
(Staff Member)
E-mail : numaam150228@gmail.com
altนายบุญร่วม ศรีสร้อย
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Mr.Boonruam Srisory)
(Staff Member)

ที่อยู่ 328 ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
382 , 6th floor Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi District , Bangkok 10400
Phone : 02 354 5689 -91 Fax : 02 354 5691
E-mail :
apheit.org@gmail.com