บุคลากรสำนักงานสมาคม

บุคลากรประจำสำนักงานสมาคมฯ
(Personnel of the Association’s Office)

 

ผู้อำนวยการสมาคม
(Director)
preson 1ดร.มานิต บุญประเสริฐ
(Dr.Manit Boonprasert)
E-mail : manit_rsu@hotmail.com
 เจ้าหน้าที่สมาคม
(Staff)
altนางสาวนราวดี เฉพาะตน
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Miss.Narawadee Chaphothon)
(Staff Member)
E-mail : numaam150228@gmail.com


 

ที่อยู่ 328 ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
382 , 6th floor Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi District , Bangkok 10400
Phone : 02 354 5689 -91 Fax : 02 354 5691
E-mail :
apheit.org@gmail.com