บุคลากรสำนักงานสมาคม

  ผู้อำนวยการสมาคม
(Director)
 
  preson 1  
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ
(Dr.Manit Boonprasert)
 
   เจ้าหน้าที่สมาคม
Staff
 
alt alt alt
นางบุศรา เอมะบุตร
หัวหน้าสำนักงานสมาคม
(Mrs.Budsara Emabutra)
(Office Manager)
นางสาวเพชรราตรี เฉพาะตน
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Miss.Petchratri Chaphothon)
(Staff Member)
นายบุญร่วม ศรีสร้อย
เจ้าหน้าที่สมาคม
(Mr.Boonruam Srisory)
(Staff Member)