รายชื่อสถาบันสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 2 สถาบัน

รายชื่อสถาบันสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 2 สถาบัน
และหมดสภาพการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

ลำดับ
รายชื่อสถาบัน 
ตัวย่อ
วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน
วันที่เป็นสมาชิก สสอท.
วันที่เปลี่ยน
 
(List of Institutions)
 
(License Granted)
(APHEIT Member Since)
ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
ม.ภก.
13/02/2529
02/04/2529
-เปลี่ยนชื่อ  จาก
 
( The University of Central Thailand )
U.C.T.
 
 
“วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง” เป็น
 
www.tuct.ac.th
 
 
 
“วิทยาลัยภาคกลาง” และ
 
 
 
 
 
เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย
 
 
 
 
 
วันที่ 31/10/2545
2
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
มพล.
19/04/2545
26/05/2547
เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
 
( Phisanulok University )
PLU.
 
 
วันที่ 6/5/2554