สถาบัน 6 สถาบัน

รายชื่อสถาบันตัวย่อวันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันวันที่เป็นสมาชิก สสอท.วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 สถาบันรัชต์ภาคย์ ( Rajapark Institute ) www.rajapark.ac.th ส.รภ. R.I. 29/4/2536 3/7/2541 -เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย วันที่ 12/5/2553
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( Panyapiwat Institute of Management) www.pim.ac.th สจป. PIM 9/3/2550 25/1/2551 -เปลี่ยนชื่อ จาก”สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( Thai-Nichi Institute of Technology ) www.tni.ac.th ส.ท.ญ. 29/9/2549 24/3/2552  
4 สถาบันอาศรมศิลป์ ( Arsomsilp Institute of the Arts ) www.arsomsilp.ac.th อ.ศ. 17/10/2549 25/3/2552  
5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Institute of Technology ) www.svit.ac.th สทส. 30/1/2558 29/5/2558  
6 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา( Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya )www.iesa.ac.th สทอ. 16/1/2550 24/3/2559 -เปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา”
เมื่อวันที่ 20/08/2562

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบัน คือ

(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

(4.) สถาบันกันตนา

(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก

(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)

(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการเมื่อ 15 สิงหาคม 2560)