รายชื่อสถาบันสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 2 สถาบัน

รายชื่อสถาบันสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 2 สถาบัน
และหมดสภาพการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

ลำดับ รายชื่อสถาบัน  ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยน
  (List of Institutions)   (License Granted) (APHEIT Member Since) ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 มหาวิทยาลัยภาคกลาง  ม.ภก. 13/02/2529 02/04/2529 -เปลี่ยนชื่อ  จาก
  ( The University of Central Thailand ) U.C.T.     “วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง” เป็น
  www.tuct.ac.th       “วิทยาลัยภาคกลาง” และ
          เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย
          วันที่ 31/10/2545
2 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  มพล. 19/04/2545 26/05/2547 เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
  ( Phisanulok University ) PLU.     วันที่ 6/5/2554
  www.plu.ac.th