สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล มณฑลซานตง ประเทศจีน


สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล
มณฑลซานตง ประเทศจีน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสยาม
APHEIT Cooperation Meeting with AITIA, Shandong Province,
on July 30, 2020 at Siam University
Via Zoom Video Conference

สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล มณฑลซานตง ประเทศจีน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสยาม