ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม แสดงความยินดีกับคุณอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม
แสดงความยินดีกับคุณอเนก เหล่าธรรมทัศน์
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
Dr.Manit Boonprasert , Director of APHEIT, giving a gift to Dr. Anek Laothamatas
To celebrate his appointment as Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation
on August 13, 2020 at the Ministry’s office