จัดงานครบรอบ ๓๖ ปี

ภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ ๓๖ ปี
แห่งการสถาปนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค
ปาฐกถาพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
และมีผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมาณ ๒๕๐ ท่าน เข้าร่วมในพิธี

altคลิ๊กเพื่อดูประมวลภาพทั้งหมด