ดร.พรชัย มงคลวนิช  นายกสมาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว   ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่  15  มกราคม 2564

          Dr. Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT and the Executive Committee wishing her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn Siam Boromrajakumari a speedy recovery at Sala Sahathai Samakhom Pavilon in the Grand Palace.

          Dr. Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT and the Executive Committee wishing her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn Siam Boromrajakumari a speedy recovery at Sala Sahathai Samakhom Pavilon in the Grand Palace.

          ดร.พรชัย มงคลวนิช  นายกสมาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว   ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่  15  มกราคม 2564