วาระ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Executive Committee of APHEIT
วาระ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2567
(Aug 1, 2022 – July 31, 2024)

Advisory Board

Rev. Bro.Dr. Prathip M.

Komolmas

     Assumption  University

Dr.Thanu   Kulachol

Bangkok University

Rev. Bro.Dr.Bancha   Saenghiran

Assumption University

Asst.Prof Dr.Janjira  Wongkomthong

Dr.Mathana   Santiwat

Bangkok University

Assoc. Prof.Dr.Sauwanee   Thairungroj

University of  the Thai Chamber of Commerce

Past President

President

Dr.Vallop   Suwandee

Kasem Bundit University

Dr.Pornchai   Mongkhonvanit

Siam University

Dr.Somsak   Rungruang

Southeast Bangkok University

President - elected

1st Vice President

2nd Vice President

Asst.Prof Dr.Thanawat Phonwichai

University of The Thai Chamber of commerce

Dr.Darika  Lathapipat

Dhurakij Pundit University

   Dr.Anawut   Choosup   

   Rajapruk University

General Secretary

Registrar

Treasurer

Dr.Senee Suwandee

Kasem Bundit Univesity

Asst.Prof  Dr.Chollada   Mongkhonvanit  

Siam University  

Asst.Prof  Dr.Maruj  Limpawattana

Siam University

Acting Chair of Academic and Quality  Assurance

Chair of Development

          and Inovation

Chair of Learning Tool

and Technology

Dr.Sountaree   Rattapasakorn

Bangkok University

Dr.Preecha Methavasarephak

Assumption University

Dr.Jomkwan Polparsi

University of the Thai Chamber of Commerce

Chair of Student

Chair of Public Relations

Hostess and Fund Raising

Mr.Chalong Kweanginn

Huachiew Chalermprakiet University

Mr.Vrong   Chinvanthananond

Assumption University

Dr. Pattarada  Rungruang

Southeast Bangkok University

Commitee

    Dr.Buncha   Kirdmanee

       Thonburi University

Asst.Prof Dr.Wirat Letpaitoonpan

Sripatum University

Asst.Prof Dr.Wittawat Didyasarin Sattayaksa

Hatyai University

Asst.Prof.Dr.Kanokon Boonmee

Northeastern University

Dr.Natthawat  Vongchavalitkul

Vongchavalitkul University

Assoc.Prof. Dr. Wittaya  Benjathikun

Bangkokthonburi University

Assi.prof.Dr.Pattama  Roopsuwankun

North Bangkok University

Dr.Atthawet  Prougestaporn

Dusit Thani College