ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
Dr. Somsak Rungruang , President – elect, joined with the Office of the Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation to wish her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinhorn a happy birthday on 2 April 2021 at the Sala Sahathai Samakhom Pavilion in the Grand Palace