แถลงข่าว โฆษก อว. EP2 l พฤษภาคม 2564

แถลงข่าว โฆษก อว. EP2 l ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

แถลงผลงานเด่นกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม​ (อว.)​ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
พร้อมพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กับการหนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ในสังกัด อว. ทุกพื้นที่ของประเทศ