พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
กระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สสอท.
ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท คิดคิด จำกัด
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
กระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท คิดคิด จำกัด
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

An MOU Signing Ceremony on the Project of the Environment Protection between MHESI, CUPT, APHEIT
with Microsoft (Thailand) and Kid Kid Co., Ltd.
on June 20, 2021
at the Office of Higher Education, Science, Research and Innovation