กิจกรรมเทอดพระเกียรติ – มหาวิทยาลัยสยาม

             ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายอภิสัมมานสักการะ เเด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอวสารามราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้มีการบรรยายธรรมให้กับผู้เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                   alt

                   alt

                   alt

                   alt

                    alt

                    alt

                    alt

                    alt

                    alt

                     alt

                     alt

                     alt

                   alt