สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 18.00 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา 5

APHEIT held a funeral for Dr.Anek Laothamatas’ mother
on 5 July, 2021 at Wat Sommanat Ratchaworawiham