นายกสมาคมพร้อมผู้แทนสมาคมฯ
วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
President of APHEIT and the Representatives honored the late King
Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at HESRI on October 19th, 2021.
ดาวน์โหลดกำหนดการนายกสมาคมพร้อมผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

President of APHEIT and the Representatives honored the late King
Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at HESRI on October 19th, 2021.