สสอท.จัดงานครบรอบปีที่ 44 (ในรูปแบบออนไลน์ ) เเละ มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสอท.กับ บริษัท 1 to all จำกัด

สสอท.จัดงานครบรอบปีที่ 44 แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 พฤศจิการยน 2564
(ในรูปแบบออนไลน์ ) โดยในช่วงเเรกได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเเสดงความยินดีเเละปาฐกถาพิเศษ

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเเสดงความยินดีด้วย เเละ
ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสอท.กับ บริษัท 1 to all จำกัด

และในช่วงที่ 2 มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ,
คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจศึกษา บ.ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

และช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบรางวัล บุคลากรดีเด่น-นักศึกษาดีเด่น เเละนักศึกษารับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ
เเละ ทุน “สุรี บูรณธนิต”