สสอท.จัดงานครบรอบปีที่ 44 แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย