สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนแรกที่ได้รับเกียรติ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในปีวาระ 2562 – 2564

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาญชัย  สุขสุวรรณ์

ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนแรกที่ได้รับเกียรติ

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในปีวาระ 2562 – 2564

APHEIT

Congratulations to Asst. Prof. Chanchai Suksuwan, who is an administrator at the Private Higher

Education Institute, for having been appointed as the Chairman of the Sport Excellence

Subcommittee of Thailand, 2019-2021.