คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
Executive Committee of APHEIT on the auspicious occasion Birthday Anniversary of
his Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua

on June 16, 2022 at the Royal Thai Army Radio and Television Channel 5