ปี 2555 – ปัจจุบัน

ปี 2555 – ปัจจุบัน

ดร.พรชัย มงคลวนิช  แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัมพันธ์ วงษ์ดี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557


ภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการสถาปนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค
ปาฐกถาพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
และมีผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมาณ ๒๕๐ ท่าน เข้าร่วมในพิธี

altคลิ๊กเพื่อดูประมวลภาพทั้งหมด


 

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยครบรอบ 37 ปี
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
และ

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และ
นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2557

 


 


สัมมนาวิชาการ “ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”           
                      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) กล่าวยินดี ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

 


             ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.มัทนา สานติวัตร เนื่องจากเกษียณอายุ และ
แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ในการประชุมสมาชิกสมาคมฯ  วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

1