ดร.พรชัย มงคลวนิช แสดงความยินดีกับดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาฯ ปีวาระ 2565-2567

ดร.พรชัย มงคลวนิช แสดงความยินดีกับดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาฯ
ปีวาระ 2565-2567 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 ณ. มหาวิทยาลัยสยาม
Dr.Pornchai Mongkhonvanit congratulates Dr.Somsak Rungruang for
being elected as President of the Association of Higher Education Institutions
for the year2022-2024 at the Annual General Meeting on July 22, 2022 at Siam University