ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงอุดมศึกษาฯ

ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
Dr.Pattarada Rungruang, a representative of APHEIT, honored the late King
Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at MHESI on August 18th, 2022.