คณะกรรมการ สสอท. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม

ประชุมใหญ่ สสอท. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

               ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
               โอกาสนี้ ได้นำคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักบริการทรัพยากรสารสนเทศ ( Academic Resource Center ) หรือสำนักหอสมุดกลางเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะกับโลกของการค้นคว้าและการสื่อสารมากขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม


11002647 736701653094448 1357433642387821402 n

 

 10685599 736701693094444 218357920508646193 n

10945568 736701786427768 8884157894510429243 n

 10408181 736701733094440 9170780498625809974 n

10985666 736702226427724 3124009190173691261 n

200160 736702093094404 6344390621942048772 n