รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ยัง ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ยัง ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม 
1  มหาวิทยาลัยเอเชียน
2  สถาบันกันตนา                       .
3  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
4 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
5  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
6  สถาบันวิทยสิริเมธี