การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
The 3rd APHEIT Member Meeting of 2022,
on September 23, 2022 Via Zoom Video Conference