โครงการเทศการศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

 โครงการเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

                 ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 โดยมี ผศ.ดร จรรยา พุคยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์สมเจตน์  ยามาเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้จัดวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ. ลานเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร์ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมที่หลากหลาย จัดส่งกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงละคร มินิคอนเสิร์ต ตลอดจนมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการอีกด้วย เรียกได้ว่า นอกจากจะสนุกสนาน ได้แสดงศักยภาพของตนเองกันแล้ว ยังได้ทำบุญร่วมกันด้วย