ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 APHEIT Congratulations to Assoc.prof.Rungsun Lertnaisat on being appointed as the President of Thai – nichi Institute of Technology on 1st Jan , 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
APHEIT
Congratulations to Assoc.prof.Rungsun Lertnaisat on being appointed
as the President of Thai – nichi Institute of Technology on 1st Jan , 2023