สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายเทมส์นที ชินะผา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 APHEIT Congratulations to Mr. Tamenatee Chinapa on being appointed as the President of SAINT JOHN’S University on 17th February , 2023

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ขอแสดงความยินดีกับ นายเทมส์นที ชินะผา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
APHEIT
Congratulations to Mr. Tamenatee Chinapa on being appointed
as the President of SAINT JOHN’S University on 17th February , 2023