การประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ห้อง CM 110 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์The 2ndAPHEIT Member Meeting of 2023 on May 24, 2023 at Queen Sirikit National Convention Center

การประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
ห้อง CM 110 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
The 2ndAPHEIT Member Meeting of 2023
on May 24, 2023 at Queen Sirikit National Convention Center