นายกสมาคม สสอท. ร่วมงาน 40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ

ดร. พรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคม และ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคม สสอท.
ร่วมงาน 40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
Dr.Pornchai Mongkhonvanit, Advisory of APHEIT and Dr. Somsak Rungruang, President of APHEIT
Participated 40th Anniversary of Taweesuk Ruamchit Normklao
Foundation under Her Majesty’s Royal Patronage
On June 12, 2023 at Assumption University of Thailand, Suvarnabhumi Campus